Oficina d'atenció a l'agricultor

 

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) ha creat l'Oficina d'Atenció a l'Agricultor, una unitat per a l'atenció tècnica a agricultors i ramaders. Aquesta está situada a les instal·lacions de l'IVIA, a la localitat de Montcada. A través d'aquesta Oficina s'atenen les consultes puntuals respecte a temes tècnics que es plantegen, així com es recullen els suggeriments que fa a assumptes d'interès. Les respostes a les consultes són ateses i preparades pels investigadors o els tècnics de transferència. L'accés a aquest servei es pot realitzar personant-se en aquesta oficina, prèvia cita, o mitjançant el correu electrònic informacionivia@gva.es i del telèfon 96 342 42 22.